Tarieven

Benieuwd naar tarieven voor neurofeedback?

Onderstaand vindt u een overzicht van onze neurofeedback tarieven. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Deze mogelijkheden en voorwaarden worden onderstaand beschreven.

De Neurofits praktijk is erkend door de beroepsorganisatie BATC. Dit betekent voor u dat neurofeedback behandeling vanuit de aanvullende verzekering mogelijk vergoed kan worden. De hoogte van de vergoeding hangt af van het gekozen pakket voor alternatieve zorg /natuurgeneeskundige behandeling. Een overzicht van de vergoedende zorgverzekeraar vindt u op de website v.d. BATC onder de “menuknop” zorgverzekeraars 2018, of direct hier.

 • Losse sessie
 • € 55
 • 50 minuten
 • Eenmalige Neurofeedbacksessie
 • Aanvragen

 • Intake
 • € 50
 • 45 minuten
 • Een trainings- schema opstellen
 • Aanvragen

 • 5 Sessies
 • € 250
 • 50 minuten p/s
 • Verandering is merkbaar
 • Aanvragen

 • 10 Sessies
 • € 500
 • 50 minuten p/s
 • Bij complexere problemen
 • Aanvragen

 • 20 Sessies
 • € 950
 • 50 minuten p/s
 • Een blijvende gedragsverandering
 • Aanvragen

 • Vanaf 21
 • € 37,50 p/s
 • 40 minuten p/s
 • Baseline niet meer nodig
 • Aanvragen

 

Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor vergoedingen zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Als u een uitkering ontvangt van het UWV en weer aan het werk wilt gaan, dan is het mogelijk om vanuit een individuele re-integratie overeenkomst (IRO)  in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag naar de voorwaarden bij uw arbeidsdeskundige of uw re-integratiecoach.
 • Uitgaven voor specifieke zorgkosten zijn, mits niet vergoed door de zorgverzekeraar, deels fiscaal aftrekbaar. Vraag info bij de belastingdienst of uw belastingadviseur.
 • Voor zelfstandige ondernemers zijn de kosten fiscaal aftrekbaar onder de noemer scholingsuitgaven die tot doel hebben te investeren in uw carrière en ontwikkeling/ loopbaanverbetering. Neem eerst contact op met de belastingsdienst.
 • Soms is de werkgever bereid (een deel van) de kosten te betalen. Het is immers in het belang van de werkgever dat u goed functioneert. Bijvoorbeeld in geval van slaapproblemen, stress, migraine of burnout. Overleg met uw werkgever.

Neurofeedback ook iets voor jou?

Neem dan contact op met Neurofits.