Wat is Integrative Medicine

Integrative Medicine, wat is het?

Integrative Medicine is een voor Nederland nieuwe manier van kijken naar gezondheid(zorg) en welzijn. Het is een visie die in Amerika is ontstaan en steeds meer voet aan de grond krijgt in Nederland.

Het kijkt naast ziekte en beperkingen vooral ook naar mogelijkheden en oplossingen. Inmiddels zijn er in Nederland verschillende instellingen die vanuit deze visie werken en zich verenigd hebben in het CIZG (Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid) waaronder het Haga Ziekenhuis, Lentis, Maxima Medisch Centrum en het UMC Maastricht. 

De grondbeginselen van Integrative Medicine zijn;

– De visie is holistisch, lichaam en geest zijn een eenheid.

– Alle onderbouwing is evidence based; ook vele conplementaire richtingen zijn wetenschappelijk onderzocht en helpend bij vele aandoeningen/klachten. Een therapie/interventie wordt gekozen op basis van veiligheid en effectiviteit. Zo min mogelijk met bijwerkingen.

– Patiënt en zorgverlener werken samen aan het genezingsproces.

– Er is een specifieke rol voor leefstijl en preventie.

Voorts in de therapie;

– Integrative Medicine kijkt naar alle factoren die van invloed zijn op welzijn, ziekte en gezondheid: fysiek, sociaal, omgeving, emotioneel, gedrag en zingeving. (uw persoonlijke situatie).

– Integrative Medicine kijkt naar de beste behandeling, ongeacht of dit regulier of complementair is. Hier zijn ook de kostprijs en zo min mogelijk bijwerkingen een aandachtspunt.

– Ook de wisselwerking tussen bijvoorbeeld reguliere en complementaire middelen wordt aandacht aan besteed.

– Werken aan en in een helende omgeving; dit kan betrekking hebben op uw sociale omgeving maar ook over fysieke aspecten in uw leefomgeving zoals bijvoorbeeld luchtvervuiling.

Integrative Medicine benaderingen

– leefstijl en preventie; Dit kan gaan over beweging, voeding, slaapgewoonten en slaaphygiëne en alcoholgebruik.

– Bio- Chemisch; dit omvat zowel vele reguliere medicatie, kruiden, voedingssupplementen en antioxidanten. Voorbeelden van kruidenremedies zijn gember, ginseng en lavendel.

– Mind and Body oefeningen; mind-body technieken versterken de manier waarop je geest en lichaam samenwerken. Uit onderzoek blijkt dat deze in harmonie moeten zijn om gezond te blijven. Voorbeelden hiervan zijn: yoga, meditatie, hartcoherentie, neurofeedback en ontspanningstechnieken.

Andere Integrative Medicine benaderingen

Andere Integrative Medicine benaderingen richten zich op een systeem, in tegenstelling tot slechts één remedie. Deze systemen richten zich op een filosofie, zoals de kracht van de natuur of het bestaan van energie in je lichaam. 

Voorbeelden hiervan zijn;

– Traditionele Chinese geneeskunde, hieronder valt ook accupunctuur.

– Ayurveda uit India, behandelmethoden zoals reiniging, voeding en meditatie.

– Natuurgeneeskunde

– Antroposofische geneeskunde

– Homeopathie, richt zich op het zelf herstellend vermogen van het lichaam. Het wordt geprikkeld en geactiveerd door het toedienen van een homeopatisch geneesmiddel.

–