Voor wie is Neurofeedback?

Neurofeedback is een methode gebaseerd op hersenactiviteit. Hersenactiviteit wordt gemeten aan de hand van spanning in microvolts. De mate van spanningsverschil houdt verband met de mate van overdracht van informatie en wordt weergegeven door een amplitude, een golfbeweging. Het aantal golfbewegingen per tijdseenheid noemt men de frequentie. De hoogte van de frequentie geeft de alertheid van de hersenen weer; van laag tot hoog is respectievelijk van slapen tot uitermate alert en bewust. Is nu de golfvorm uit evenwicht of te energiek, dan is er sprake van disbalans of turbulentie. Deze instabiliteit kan bijvoorbeeld  leiden tot inefficiëntie, drukte in je hoofd, slecht slapen, stress, angst.

Neurofeedback is dan een prachtige methode om deze balans te herstellen. En Neuroptimal een uiterst betrouwbare en professionele methode. Neuroptimal werkt vooral tegen instabiliteit en turbulentie. Zodra het optreedt, worden de hersenen geconfronteerd met een verstoring van een normale situatie, in dit geval met een onderbreking van geluid. Dit heet feedback. Als reactie hierop gaan de hersenen nieuwe wegen zoeken om de informatie overdracht te herstellen. Deze aanleg van nieuwe paden leidt tot een gelijkmatigere verdeling van alle frequenties onderling. Men voelt zich bijvoorbeeld beter gehumeurdbeter gefocust of minder angstig.

 

Omdat neurofeedback met de Neuroptimal-methode zich richt op het totale frequentie spectrum en niet alleen op bepaalde frequenties, past de methode zich aan aan de situatie van dat moment; voor ieder op zijn gebied:

 • topsporters voor het leveren van een piekprestatie
 • o.a. onderwijs en zorgmedewerkers voor meer afstand nemen en minder stress
 • depressieve mensen voor meer levenslust
 • angstige mensen voor meer zelfvertrouwen
 • ADHD-ers worden rustiger en minder impulsief
 • vermoeide en slecht slapende mensen voor meer vitaliteit
 • voor verbeterde concentratie, sociale vaardigheid en leerprestaties
 • voor particulieren, bedrijfsleven en jeugdzorg, voor een evenwichtige balans


Je wordt veerkrachtiger en je kan makkelijker schakelen van de ene taak naar de andere. De Zengar Neuroptimal methode is een neurofeedback systeem dat cliënten dus dié zet in de rug kan geven die ze op dat moment juist nodig hebben.Ada Goedhart
Neurofits

Voor wie, even samenvattend:

 • ADHD / ADD
 • Depressiviteit
 • Burnout
 • Autisme / Autisme-verwante Stoornis
 • Fobieën , PTSS en angst
 • Epilepsie
 • Gilles de la Tourette
 • Chemo Brein
 • Slaapproblemen
 • Alzheimer
 • NLD
 • Dyslexie


Neurofeedback ook iets voor jou?

Neem dan contact op met Neurofits.